Obrazy – Autor Ďuricová Milena/Králik Juraj/Suhecki Tomislav