Obrazy – Autor Galko Anton/Muška Pavol/Suhecki Tomislav/Ždiňáková Nadežda