Obrazy – Autor Galko Anton/Sekelová Silvia/Suhecki Tomislav/Svaljavčik Vasiľ/Veľká Jarmila