Obrazy – Autor Galko Anton/Krčméry Tomáš/Poláková Dana/Suhecki Tomislav