Obrazy – Autor Galko Anton/Krčméry Tomáš/Muška Pavol/Poláková Dana/Suhecki Tomislav