Obrazy – Autor Galko Anton/Krčméry Tomáš/Marček Peter/Poláková Dana/Suhecki Tomislav