Obrazy – Autor Berger Ladislav/Galko Anton/Krčméry Tomáš/Poláková Dana/Suhecki Tomislav