Obrazy – Autor Dordevič Milivoje/Ďuricová Milena/Ždiňáková Nadežda