Obrazy – Autor Ďuricová Milena/Galko Anton/Prokšová Gabriela/Suhecki Tomislav/Veľká Jarmila