Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Dubayová Ruth/Marček Peter/Suhecki Tomislav