Obrazy – Autor Dordevič Milivoje/Dubayová Ruth/Marček Peter/Poláková Dana/Suhecki Tomislav