Obrazy – Autor Čutek Juraj/Muška Pavol/Ždiňáková Nadežda