Obrazy – Autor Čutek Juraj/Lauková Eva/Ždiňáková Nadežda