Obrazy – Autor Bubán Štefan/Lauková Eva/Suhecki Tomislav