Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Bubán Štefan/Ďuricová Milena/Mocáková Jarmila/Suhecki Tomislav