Leško Ján

Akademický sochár Ján Leško, narodený v roku 1954 v Trebišove. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sochársku prípravku u prof. Snopeka a odbor design u doc. Schotera a doc. Bilkoviča. V súčasnosti žije a tvorí v Trebišove. Jeho sochárske diela zdobia mnohé námestia, budovy a kúty Slovenska (Trebišov, Slovenské Nové Mesto, Vranov nad Topľou, Hlinné, Veľké Kapušany, Prešov). Spolupracoval pri návrhu a realizácii pešej zóny v Liptovskom Mikuláši nominovanej na cenu CEZAR. V poslednom čase sa venuje aj komornej plastike.