Edícia Minor

knihy v  tejto edícii sa takmer dokonale približujú starej umeleckej ručnej knihárskej práci, a preto sú často vyhľadávané ako nevšedné darčeky. Nájdete tu najznámejšie literárne diela (Machiavelli: Vladár, Gibran: Prorok, M. Aurélius: Hovory so sebou, Vátsjajána: Kamasútra, Goethe: Utrpenie mladého Werthera...),

skvosty ľúbostnej poézie (Shakespeare: Sonety, Rómeo a Júlia, Sládkovič: Marína, Puškin: Eugen Onegin, Naso: Umenie milovať...),

živé a vtipné poučenia majstrov bájkarov (Ezop, La Fontaine),

alebo najstaršie biblické texty (komplet štyroch Evanjelií, Pieseň Šalamúnova, Žalmy)

Formát edície: 123 x 90 mm