Zoznam diel autora: Dobozy Ľudovít

Slovenský výtvarník Ľudovít Dobozy, narodený v roku 1920 v Michalovciach, zomrel v roku 1998 v Michalovciach. Študoval na Vysokej škole technickej a Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po zatvorení českých vysokých škôl v roku 1939 prešiel do Bratislavy, kde štúdium v roku 1943 ukončil. Ako stredoškolský profesor pôsobil na gymnáziu v Trenčíne a na učiteľskej akadémii v Michalovciach. Od roku 1966 do roku 1984 vyučoval na Gymnáziu Pavla Horova. Výtvarný talent Ľudovíta Dobozyho sa prejavil už na gymnáziu. Pod vplyvom portrétistu profesora Maximiliána Schurmanna sa stáva zrelým umelcom. Venoval sa predovšetkým krajinomaľbe, figurálnej maľbe, ale aj sakrálnej tvorbe. Vytvoril komplex kompozícií a postáv na ikonostase v Chráme redemptoristov v Michalovciach.