Zoznam diel autora: Zmeták Ernest

Akademický maliar Ernest Zmeták, narodený v roku 1919 v Nových Zámkoch. Zomrel v roku 2004 v Bratislave. Bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor, zakladateľ Spolku umelcov a priateľov grafiky. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, kde študoval v oddelení monumentálnej maľby. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pôsobil v rokoch 1949 až 1952 ako asistent Ľudovíta Fullu, neskôr bol umelcom v slobodnom povolaní. Okrem maľby, kresby, ilustrácií a grafiky realizoval monumentálne práce v architektúre. Mnoho Zmetákových diel, najmä s motívom krajiny a architektúry, vznikalo pri dlhodobých pobytoch na Slovensku a v Taliansku. V roku 2004 mu za celoživotnú tvorivú činnosť a zásluhy o kultúrny rozvoj SR prezident Slovenskej republiky odovzdal Pribinov kríž I. triedy. Zúčastňoval sa na mnohých autorských i kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí.

Od tohoto autora nie sú k dispozícii žiadne diela.