Obrazy – Autor Marček Peter/Sekelová Silvia/Suhecki Tomislav