Obrazy – Autor Lauková Eva/Marček Peter/Suhecki Tomislav