Obrazy – Autor Kuľhavý Záboj Bohuslav/Marček Peter/Suhecki Tomislav