Obrazy – Autor Galková Anna/Marček Peter/Suhecki Tomislav