Obrazy – Autor Ďuricová Milena/Marček Peter/Suhecki Tomislav