Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Marček Peter/Suhecki Tomislav