Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Marček Peter/Mocáková Jarmila/Suhecki Tomislav