Obrazy – Autor Krčméry Tomáš/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda