Obrazy – Autor Kuľhavý Záboj Bohuslav/Makara Štefan/Sekela Dušan/Svaljavčik Vasiľ/Ždiňáková Nadežda