Obrazy – Autor Kuľhavý Záboj Bohuslav/Makara Štefan/Sekela Dušan/Sekelová Silvia/Ždiňáková Nadežda