Obrazy – Autor Kuľhavý Záboj Bohuslav/Makara Štefan/Prokšová Gabriela/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda