Obrazy – Autor Kuľhavý Záboj Bohuslav/Makara Štefan/Plachý Vladimír/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda