Obrazy – Autor Kuľhavý Záboj Bohuslav/Makara Štefan/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda