Obrazy – Autor Kuľhavý Záboj Bohuslav/Lauková Eva/Makara Štefan/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda