Obrazy – Autor Kéry Zoltán/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Makara Štefan/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda