Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Makara Štefan/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda