Obrazy – Autor Králik Juraj/Sekelová Silvia/Suhecki Tomislav