Obrazy – Autor Kadera Vladimír/Lauková Eva/Prokšová Gabriela/Suhecki Tomislav/Ždiňáková Nadežda