Obrazy – Autor Galko Anton/Moško Ladislav/Suhecki Tomislav/Ždiňáková Nadežda