Obrazy – Autor Djuračka Martin/Galko Anton/Suhecki Tomislav/Ždiňáková Nadežda