Obrazy – Autor Galko Anton/Galková Anna/Suhecki Tomislav/Veľká Jarmila