Obrazy – Autor Galko Anton/Krčméry Tomáš/Suhecki Tomislav/Svaljavčik Vasiľ/Veľká Jarmila