Obrazy – Autor Galko Anton/Poláková Dana/Sekelová Silvia/Suhecki Tomislav