Obrazy – Autor Galko Anton/Králik Juraj/Krčméry Tomáš/Poláková Dana/Suhecki Tomislav