Obrazy – Autor Galko Anton/Gwerková Melita/Krčméry Tomáš/Poláková Dana/Suhecki Tomislav