Obrazy – Autor Galko Anton/Galková Anna/Krčméry Tomáš/Poláková Dana/Suhecki Tomislav