Obrazy – Autor Krčméry Tomáš/Suhecki Tomislav – Technika Olej