Obrazy – Autor Galko Anton/Krčméry Tomáš/Poláková Dana