Obrazy – Autor Fridrichová Silvia/Marček Peter/Mocáková Jarmila/Sekelová Silvia/Suhecki Tomislav