Obrazy – Autor Ďuricová Milena/Fridrichová Silvia/Marček Peter/Mocáková Jarmila/Suhecki Tomislav