Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Fridrichová Silvia/Marček Peter/Mocáková Jarmila/Suhecki Tomislav